“Rise of the ratchet…” – Dr Boyce Watkins

Advertisements

Time

“Let me be great.” – Youngsta

Sister Souljah

Oyaba – Tomorrow’s Nation

Lithoko tsa Mphanya Makakane

Mohale oa Matšekheng Pekeula!
Poho ea sechaba sa mor’a Mokhachane;
Ho hoela ha eona e-ea kopakanya;
E hoela tse tona le tse tšehali.

Mohale oa ‘Maloela ka e loana,
Mphanya lula u hlabanē haholo;
Le re ke lule, ho tle ho loane mang?
Monongoaha ho ea hlabana bafihli,
Ha bahale ba bocheng e le lihole
Nthoana tse busoang ke moroko;
U ka ‘n’a utloa mohla majoala,
Ba re: Re sa tla le shoela!

Mohlang oo tsa matha Litlhakola!
Tsa ba tsa e-kha makoeba ka libono,
Bahale ba Peete ba khale-khale,
Banna ba meno a tšoeroeng ka bolele;
Banna ba lipolou phatleng.

Mphanya a re: Le ea kae le sihang ‘Maloela?
Ha le re ke balehe,
‘Maloela o tla sala le mang?
Mohale oa ‘Maloela ka iphara,
Ka lula petleke, ka lula sesali;
Mohale oa Kana o ntse a lla,
O ntse a tšela morena ka meokho!

li qotsitsoe ho “Bakhoele: Bafokeng ba ‘Mantsukunyane oa Kata Sefiri,”, ea N. Mahao; Mazenod Printing Works, 2011

NEW MUSIC! “Beat 300 Vol. 1” is here!